Iedere schilder ofwel professional uit de culturele sector welke langduriger dan 6 maanden een WW- ofwel WIA-uitkering ontvangt, kan na overleg betreffende het UWV, ervoor kiezen een IRO betreffende Kunstenaars&CO af te sluiten.- de Trajectplanner geeft grond voor verantwoording aangaande in te zetten re-integratiemiddelen voor een client;Andere on… Read More