Wat betekent?

Iedere schilder ofwel professional uit de culturele sector welke langduriger dan 6 maanden een WW- ofwel WIA-uitkering ontvangt, kan na overleg betreffende het UWV, ervoor kiezen een IRO betreffende Kunstenaars&CO af te sluiten.

- de Trajectplanner geeft grond voor verantwoording aangaande in te zetten re-integratiemiddelen voor een client;

Andere ondersteunende voorzieningen kunnen voor ons verhuizing tijdelijk worden voortgezet en afgerond. Voor voorzieningen die voor onbepaalde tijd bestaan toegekend, onder andere jobcoaching, kan zijn dit over belang deze zo veel mogelijk aan de andere gemeente aan te hebben. Waar dit ook niet geoorloofd kan zijn dienen te zij op een zorgvuldige manier worden afgerond.

We streven er naar een kwalitatieve speler in ons vakgebied te blijven. Hiertoe laten wij ons bureau continue beoordelen door cliënten en opdrachtgevers. Wij zijn CEDEO gecertificeerd en hebben ons keurmerk Blik op Werk, betreffende ons tevredenheidsscore met 8,0 en kwaliteitsscore voor CEDEO: Uitmuntend!

Jeroen over Dinteren ondersteunt sinds einde 2005 personen welke vastlopen met kwesties omtrent werk en loopbaan. Via ons breed scala met activiteiten is u ondersteund in uw zoektocht naar een andere baan.

De meeste effectieve manier om daar een eind aan te vervaardigen is via de verborgen kwaliteiten te gaan herkennen. Het ontwikkeling te kunnen herkennen om die in de aardbol te mogen zetten. En betreffende daaruit onze belemmeringen te gaan opruimen.

  Na dit intakegesprek is een analyse opgesteld aangaande uw situatie op het ogenblik. Op basis over die analyse gaat samen betreffende u dan ook een plaatsingsplan worden opgesteld.

Tevens wanneer u dan ook daar regelmatig aan verwacht ofwel ons overige baan een keus is, kom eens praten! Een coach helpt teneinde al die nodige stappen weleens op ons rijtje te zetten opdat u dan ook geen overhaaste of onnodige besluiten neemt.

Het resultaat is een een vaste betrokken coach betreffende ruime ervaring op het gebied met loopbaancoaching, IRO's en met zicht op een actuele arbeidsmarkt.

Mede op basis aangaande onze adviezen. Vanwege het schrijftafel kan zijn nauwelijks opdracht te klein. Wij werken voor zeer meerdere ondernemers en organisaties. Met klein tot omvangrijk en in zowat al die sectoren. Behalve Alkmaar vindt u Enroute ook op andere plaatsen in de Randstad, bijvoorbeeld in Amsterdam en Haarlem.

3x Anders begeleidt personen betreffende verscheidene achtergronden en opleidingen. We werken iedere keer vanuit een wensen en behoeften met de kandidaten, hetgeen resulteert in maatwerk.

U wilt nauwelijks eindeloze trainingen doch direct met een slag? Misschien is een Computerloods vervolgens de geschikte plaats voor U!

Of u dan ook nu hoog ofwel laag raakt opgeleid, arbeidsgehandicapt bent ofwel ons WW-uitkering heeft, Epheon heeft u dan ook een originele aanpak in uw zoektocht tot werk: individueel, persoonlijk en specialistisch.

BURO IN Persoonlijk here HAND is een buro waar loopbaan- en levensloopvragen voorop ogen. Dit betekent nogal hetgeen mits je vanuit ziekte of werkloosheid opnieuw dien solliciteren tot ons overige baan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *